NAŠE RIEŠENIA
ZÁCHRANÁRI
NEMOCNICE

TÍM

REFERENCIE

PODPORA

PROJEKTY

BLOG

KONTAKT

Začiatok dobrý, všetko dobré

Aj tak by sa dal charakterizovať úvod roka v STEMI. Okrem vylepšovania našej aplikácie po technologickej stránke sme sa sústredili aj na jej prezentáciu pred tými najpovolanejšími – lekármi a záchranármi.

STEMI CEO a CTO

STEMI je IT Produktom roka 2018 !

Komunikačná technológia STEMI získala ocenenie IT PRODUKT ROKA 2018 počas slávnostného večera IT GALA, ktorý sa konal 4. októbra 2018. Prestížne slovenské IT ocenenia boli tento rok odovzdávané už po osemnásty krát. Podujatie organizuje firma Digital Visions, vydavateľ známeho magazínu PC Revue, s cieľom zhodnotiť a oceniť úsilie ľudí a firiem v oblasti IT a telekomunikácií. Približne 80 účastníkov súťažilo v kategóriách: IT Projekt, IT Produkt, IT Osobnosť roka 2018, a Najziskovejšia firma roku 2017. Komunikačná technológia STEMI zvíťazila v kategórii IT Produkt roka s najvyšším skóre za hodnotenú originalitu a inováciu produktu, dizajn a funkcionality, prínos pre cieľovú skupinu a využitie.

STEMI CEO a CTO

5 dôvodov prečo je aplikácia STEMI „šitá na mieru“ zdravotníckym profesionálom

Ak ste si pozreli naše videá z úvodnej stránky, pravdepodobne už viete, ako asi aplikácia STEMI funguje. Možno že sa teraz pýtate ako sa ale odlišuje od iných, denne používaných aplikácií, ktoré umožňujú posielanie fotografií a telefonovanie. Keďže STEMI bola vytvorená ako riešenie na reálne problémy dennodennej klinickej praxe v oblasti invazívnej kardiológie (viac si môžete prečítať v Našom príbehu), našim cieľom od začiatku bolo vytvoriť aplikáciu so špecifickými funkciami, ktoré budú zodpovedať špecifickým potrebám záchranárov a iným zdravotníckym profesionálom a pomôžu im pri záchrane ľudských životov. Veríme, že nasledujúce riadky vám teda dajú odpoveď na položenú otázku:

5 dôvodov

Ako sa to začalo

Analýza Slovenského registra akútnych koronárnych syndrómov (SLOVAKS) ukázala, že pri manažmente pacientov s infarktom myokardu (nazývaným tiež STEMI) existujú 2 hlavné príčiny časových strát: prvým je neskoré vyhľadanie zdravotnej pomoci pacientom a druhým je skutočnosť, že pacienti nie sú veľakrát prevezení priamo do špecializovaného centra, kde im môže byť vykonaný nevyhnutný zákrok (nazývaný aj PKI), ale sú tam prevezení až sekundárnym transportom, počas ktorého sa stráca drahocenný čas. Analýza zistila, že viac ako u tretiny pacientov bol tento zákrok vykonaný po odporúčanom časovom limite a medián celkového ischemického času bol približne 230 minút, a to hlavne z dôvodu sekundárnych transportov.

startup awards

Máte záujem o komunikačnú technológiu STEMI?

Ste záchranárom záchrannej zdravotnej služby alebo lekárom kardiocentra, neurocentra alebo traumatologického pracoviska?

Kontaktujte nás
Saving minutes, Adding life
©2019 STEMI Global