Späť

7 noviniek, ktoré sme priniesli v 2020

Sme poctení, že naša aplikácia STEMI je už 4.rok využívaná vo väčšine slovenských nemocníc a záchranných zdravotných služieb (ZZS). Mesačne cez platformu STEMI prebieha viac než 800 vzdialených konzultácií medzi ZZS a špecialistami v nemocničných centrách. Za celé obdobie bola STEMI využitá pri viac než 20.000 výjazdoch a reálne pomohla znížiť zbytočné časové straty pri prípadoch srdcového infarktu a cievnej mozgovej príhody. V roku 2020 sme zaznamenali aj prvé benefity využitia STEMI pri akútnych úrazových stavoch.

Kým sa o digitalizácii na Slovensku poväčšine len hovorí, STEMI v podstate zdigitalizovalo celý včasný manažment najdôležitejších emergentných stavov. Našu aplikáciu sa samozrejme snažíme neustále vylepšovať, preto sme v poslednom období pridali ďalšie užitočné funkcionality.

 

1 Medzi prvými sme ešte v apríli zaviedli tzv. COVID funkciu, ktorá umožnila posádkam ZZS sprostredkovať personálu v nemocniciach včasnú informáciu o príjazde pacienta so zvýšeným rizikom nákazy COVID-19. Chránime tak lekárov, sestry a ostatný zdravotnícky personál bojujúci v prvej línii pandémie a pomáhame udržiavať kontinuálne a bezpečné poskytovanie zdravotnej pomoci tým, ktorí to urgentne potrebujú.

 

2 Ďalšou zo zaujímavých funkcií je tzv. Nemocničný Dashboard. Jedná sa o možnosť používať aplikáciu nielen na mobile, ale aj na počítači. Nemocničný personál už viac nie je závislý od informácií z hlavného „hotline“ telefónu, ktorý je u slúžiaceho lekára. Vďaka Dashboardu má permanentný prístup k novým informáciám o výjazdoch, o stave konzultácií s ZZS, ale aj o čase, kedy bude prípad privezený do ich centra.

 

3 Cieľom komunikačnej platformy STEMI nie je len umožniť rýchlu, priamu a spoľahlivú komunikáciu medzi záchranármi v teréne a lekármi v nemocniciach, ale taktiež sa aktívne podieľať na zlepšovaní kvality akútnej zdravotnej starostlivosti konsolidáciou a vyhodnocovaním údajov získaných vďaka používaniu platformy STEMI v danej krajine či regióne. Pre túto potrebu bol vyvinutý „Centrálny Dashboard“, ktorý umožňuje online dohľad nad komunikáciou medzi špecializovanými nemocnicami a záchranármi v teréne, kontinuálne aktualizovaný prehľad o funkčnosti jednotlivých pracovísk, dostupnosti a funkčnosti CT prístrojov a heliportov, informácie o časových intervaloch, periodické štatisticko - analytické výstupy a pod.

 

4 Práca lekárov, záchranárov a nemocničného personálu je veľmi stresujúca a hektická. Preto sme sa snažili vyjsť v ústrety užívateľom aplikácie pridaním funkcie „Multihotline“. Vďaka Multihotline prebieha odovzdanie služieb online, teda bez nutnosti osobného stretnutia. Multihotline je nastavený tak, aby bola na 100% zabezpečená podpora pre ZZS, bez možnosti vzniku ľudských nedorozumení a omylov. Zvyšuje sa tak efektivita, rýchlosť organizácie, ale aj komfort slúžiaceho lekára. Lekár tak môže službu prebrať a pomáhať s konzultáciami priamo z domu.

 

5 Zamestnanci neurointervenčných alebo kardiologických oddelení denne zažívajú rovnaký scénar – ku prichádzajúcemu prípadu je potrebné zvolať celý pohotovostný team. Až doteraz všetkých členov teamu v mnohých prípadoch zvolávala sestrička pomocou mobilného telefónu a rozpisu služieb na nástenke. V realite trvá takéto zvolanie aj 10-15 minút, čo je v prípade ohrozenia života pacienta príliš veľa. Preto sme do našej aplikácie implementovali novú funkciu „Aktivácia teamu“. Vďaka tejto funkcii je možné kontaktovať celý team naraz prostredníctvom jedného tlačidla. Ušetrené minúty získava pacient.

 

6 Novinkou je aj funkcia „Smerovanie sanitky do centra“, vďaka ktorej sa špecializované centrá konzultujúce záchranárom dozvedia, či sanitka skutočne mieri na ich pracovisko, alebo došlo k zmene cieľa transportu v reálnom čase.

 

7 V neposlednom rade je od leta 2020 okrem verzie pre Android dostupná aj STEMI verzia pre operačný systém iOS. Podarilo sa nám tak zbúrať ďalšiu prekážku a priblížiť k užívateľom, ktorí preferujú obľúbený a rozšírený iPhone.

 

V prípade, že Vás komunikačná technológia STEMI zaujala, ste zástupcom nemocnice, záchranky či regionálneho zdravotníckeho manažmentu a chceli by ste tento produkt bezplatne vyskúšať, napíšte nám na info@stemiglobal.com

 

28.9.2020