NAŠE RIEŠENIA
ZÁCHRANÁRI
NEMOCNICE

TÍM

REFERENCIE

PODPORA

PROJEKTY

BLOG

KONTAKT

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tento dokument stručne popisuje ako spoločnosť STEMI Global zaobchádza s Vašimi osobnými údajmi a informáciami o Vás.

Máte záujem o komunikačnú technológiu STEMI?

Ste záchranárom záchrannej zdravotnej služby alebo lekárom kardiocentra, neurocentra alebo traumatologického pracoviska?

Kontaktujte nás
Saving minutes, Adding life
©2019 STEMI Global