Informácia o spracúvaní osobných údajov

Tento dokument stručne popisuje ako spoločnosť STEMI Global zaobchádza s Vašimi osobnými údajmi a informáciami o Vás.