NAŠE RIEŠENIA
ZÁCHRANÁRI
NEMOCNICE

TÍM

REFERENCIE

PODPORA

PROJEKTY

BLOG

KONTAKT

STEMI riešenie pre záchranárov

Zredukujte zbytočné časové straty v život ohrozujúcich prípadoch srdcového infarktu, cievnej mozgovej príhody a akútnych úrazov.

Urobte rýchle a správne rozhodnutia na základe presných, spoľahlivých a aktuálnych informácií.

Zoptimalizujte využitie vašich zdrojov a zvýšte vašu dostupnosť pre ďalšie prípady.

Šetrite kilometre a tým aj náklady.

Zjednodušte a zlepšite komunikáciu s nemocničnými tímami.

Posielajte bezpečné informácie v súlade s GDPR nariadením EÚ.

Čo so STEMI získate?

snímka obrazovky STEMI app

Moduly STEMI, STROKE a TRAUMA, ktoré vám pomáhajú zredukovať čas poskytovania zdravotníckej pomoci a ušetriť vzácne minúty v prospech pacienta.

Diaľkovú konzultáciu s kardiológom alebo neurológom, ktorý vidí EKG záznam, STROKE kartičku, detail úrazu alebo iné dôležité informácie o pacientovi. Táto konzultácia vám potom pomôže urobiť správne a rýchle rozhodnutia ohľadne pacienta a prevozu.

snímka obrazovky STEMI app

Prístup k presným a aktuálnym informáciám ohľadne vzdialenosti, funkčnosti a dostupnosti nemocničného centra vám pomôže vyhnúť sa neželaným sekundárnym transportom.

Automatická kalkulácia časových intervalov vám pomôže dodržať oficiálne medicínske odporúčania. Súčasťou je napríklad tzv. „Thrombolysis Alert“ – v prípade, že interval EKG – PKI presiahne odporúčaný časový limit, aplikácia STEMI upozorní na zváženie podania prednemocničnej trombolýzy.

snímka obrazovky STEMI app

Zvukové notifikácie o stave prípadu (odoslaný – doručený – prečítaný) vám umožňujú plne sa venovať pacientovi kým čakáte na spätnú väzbu od špecialistu, pretože vďaka nim presne viete, kedy bol prípad doručený a otvorený.

Jedna komunikačná platforma prepája váš tím s tímom v nemocnici a nevyžaduje použitie žiadneho ďalšieho komunikačného kanálu na prenos informácií.

Toto všetko bez potreby nákupu ďalších zariadení - iba v mobilnej aplikácii STEMI pre váš smartfón s veľmi jednoduchým a intuitívnym používateľským rozhraním.

Mate záujem o aplikáciu STEMI pre Vašu záchrannú službu?

Chceli by ste vedieť viac alebo si dohodnúť ukážku?

Kontaktujte nás
Saving minutes, Adding life
©2019 STEMI Global