STEMI riešenie
pre záchranárov

Zrýchlite poskytnutie akútnej zdravotnej starostlivosti a zoptimalizujte využitie vašich zdrojov prostredníctvom našej komunikačnej technológie STEMI.
Zredukujte zbytočné časové straty v život ohrozujúcich prípadoch srdcového infarktu, cievnej mozgovej príhody a akútnych úrazov.
Urobte rýchle a správne rozhodnutia na základe presných, spoľahlivých a aktuálnych informácií.
Zoptimalizujte využitie vašich zdrojov a zvýšte vašu dostupnosť pre ďalšie prípady.
Šetrite kilometre a tým aj náklady.
Zjednodušte a zlepšite komunikáciu s nemocničnými tímami.
Posielajte bezpečné informácie v súlade s GDPR nariadením EÚ.

Čo so STEMI získate?

Moduly STEMI, STROKE a TRAUMA
vám pomáhajú zredukovať čas poskytovania zdravotníckej pomoci a ušetriť vzácne minúty v prospech pacienta.
Diaľkovú konzultáciu s lekárom špecialistom
ktorý vidí EKG záznam, STROKE kartičku, detail úrazu alebo iné dôležité informácie o pacientovi. Táto konzultácia vám potom pomôže urobiť správne a rýchle rozhodnutia ohľadne pacienta a prevozu.
Prístup k presným a aktuálnym informáciám
ohľadne vzdialenosti, funkčnosti a dostupnosti nemocničného centra vám pomôže vyhnúť sa neželaným sekundárnym transportom.
Automatickú kalkuláciu časových intervalov
čo vám pomôže dodržať oficiálne medicínske odporúčania. Súčasťou je napríklad tzv. „Thrombolysis Alert“ – v prípade, že interval EKG – PKI presiahne odporúčaný časový limit, aplikácia upozorní na zváženie podania prednemocničnej trombolýzy.
Zvukové notifikácie o stave prípadu
(odoslaný – doručený – prečítaný) vám umožňujú plne sa venovať pacientovi kým čakáte na spätnú väzbu od špecialistu, pretože vďaka nim presne viete, kedy bol prípad doručený a otvorený.
Jednu komunikačnú platformu
ktorá prepája váš tím s tímom v nemocnici a nevyžaduje použitie žiadneho ďalšieho komunikačného kanálu na prenos informácií.
Máte záujem o aplikáciu STEMI pre Vašu záchrannú službu?
Chcete vedieť viac alebo si dohodnúť ukážku?