Bola to aplikácia STEMI a jednoducho to prispelo k tomu, že som ešte tu...

Dušan, pacient s infarktom

Povedali o nás

Je to skvelá vec. Klobúk dolu. Táto konzultácia je veľmi užitočná.

MUDr. Radovan Stadther, urgentný lekár, EMS Falck

Ďakujem za záchranu života. Dostal som srdcový infarkt so zástavou srdca. Prežil som resuscitáciu a vďaka aplikácii STEMI aj urýchlený transport do Kardiocentra v Prešove. Držím palce, aby aplikácia STEMI pomohla aj ďalším.

Milan Fabrici, 38 rokov, Spišská Nová Ves, Slovensko

App STEMI funguje solídne, spoľahlivo. Oficiálne je možné to nasadiť do reálnej praxe. Predpokladám, že časom sa môže aplikácia zaužívať v rozmanitých podobách.

Testing of app STEMI

Rasto Kucinsky M.D., interventional cardiologist, Klamath Heart Clinic, OR , USA

ZOBRAZIŤ VIAC
Modul STROKE predstavuje jednoznačný benefit pre pacienta pri podozrení na cievnu mozgovú príhodu. Urgentne mobilizuje všetky nevyhnutné články pri anamnestických, diagnostických aj terapeutických postupoch v prospech pacienta. Minimalizuje ischemický čas, ktorý je kľúčový pre rozsah, charakter a reverzibilnosť poškodenia mozgového tkaniva.

PhDr. Valéria Horóckyová, zdravotnícky záchranár

Od roku 2017 používame STEMI a v porovnaní so štandardnou EKG telemetriou je efekt výborný. Aplikácia STEMI umožňuje okamžitú obrazovú a hlasovú komunikáciu s kardiológom v KC, ten navyše vidí, kde sa nachádza posádka a vidí aj predpokladaný čas príchodu posádky do KC. Minúty spätnej odozvy z KC posádka využíva k príprave pacienta. Aplikácia STEMI výrazne pomáha záchranárom v diagnostike STEMI, vzrástli nám priame transporty z terénu rovno do KC (prakticky sa eliminovali "medzizastávky" do najbližšej nemocnice za účelom EKG diagnostiky STEMI), skrátil sa časový interval EKG - PKI a tým aj celkový ischemický čas.

MUDr. Táňa Bulíková, PhD. Prezidentka SSUMaMK (Slovenská Spoločnosť Urgentnej Medicíny a Medicíny Katastrof)

Je to veľký prínos. Skrátenie časových intervalov potvrdila štatistická analýza a teda prospech pre pacientov je zjavný. Ja ako interevenčný kardiológ oceňujem ešte fakt , že EKG diagnózu STEMI infarktu náš kardiológ v službe potvrdí na diaľku a nevolajú ma v noci z domu ku zákroku zbytočne, keď sa ukáže nesprávne stanovená diagnóza.

Doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., Prednosta Kardiologickej kliniky, Kardiocentrum Prešov

Nie sme profesionálni kardiológovia. Špecialista vie stav pacienta vyhodnotiť najlepšie. Veľmi nám to pomáha.

MUDr. Ľubica Bajerovská, Hlavný lekár, Košická záchranka

Aplikácia STEMI je perfektná vec. Veľmi nám pomáha. Znamená to pre nás istotu a určite benefit pre pacienta.

Katarína Čepigová, záchranárka

Testovali sme aplikáciu v Prešovskom kraji a musím povedať, že zjednodušila našu prácu. Týka sa to najmä EKG, kde nie je jasné, či ide o STEMI alebo nie, a záznam EKG nie je tak ľahko čitateľný.

František Majerský, prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov

Máte záujem o komunikačnú technológiu STEMI?

STEMI v médiách

Všetky média Tlač TV