Späť

5 dôvodov prečo je aplikácia STEMI „šitá na mieru“ zdravotníckym profesionálom

Ak ste si pozreli naše videá z úvodnej stránky, pravdepodobne už viete, ako asi aplikácia STEMI funguje. Možno že sa teraz pýtate ako sa ale odlišuje od iných, denne používaných aplikácií, ktoré umožňujú posielanie fotografií a telefonovanie. Keďže STEMI bola vytvorená ako riešenie na reálne problémy dennodennej klinickej praxe v oblasti invazívnej kardiológie (viac si môžete prečítať v Našom príbehu), našim cieľom od začiatku bolo vytvoriť aplikáciu so špecifickými funkciami, ktoré budú zodpovedať špecifickým potrebám záchranárov a iným zdravotníckym profesionálom a pomôžu im pri záchrane ľudských životov. Veríme, že nasledujúce riadky vám teda dajú odpoveď na položenú otázku:

5 dôvodov

1. Vety ako „Nepočul som zvoniť telefón“ alebo „Nevidel som, že mi prišla správa“ sú v dnešnej mobilnej komunikácii až príliš časté. Aby sme zaistili, že sa to nestane v prípade že ide o život-ohrozujúcu situáciu, po odoslaní prípadu záchranárom a následnom prijatí správy v kardiocentre alebo neurocentre hlasová notifikácia trvá nepretržite - 40sekundové zvonenie (s maximálnou hlasitosťou) a 20sekundová pauza, čo sa opakuje, až kým si ju lekár neotvorí. Táto funkcionalita je súčasťou kódu a nie je možné ju manuálne vypnúť.


2. Smartfón záchranára dostáva zvukovú notifikáciu o stave správy - keď bola odoslaná, prijatá a otvorená. Cieľom je dosiahnuť, aby sa záchranár mohol plne venovať pacientovi a nemusel sa obávať a neustále kontrolovať telefón, či lekár na druhej strane dostal správu alebo nie. Pacientovi sa teda dostáva nerušenej pozornosti.

3. Aby konzultácia medzi záchranárom prebehla čo najrýchlejšie, špecialista sa môže spojiť zo záchranárom jednoducho a hneď implementovanou funkciou a to jediným kliknutím na možnosť „ZAVOLAŤ“. To znamená, že sa nestráca čas vyhľadávaním telefónneho čísla v zozname kontaktov ani čakaním na prepojenie cez dispečing. Konzultácia lekár – záchranár tak prebehne bez časových strát. Navyše, funkcia „Prepošli prípad“ umožňuje lekárovi preposlať prípad do „vyššieho“ špecializovaného centra, čím sa vytvorí interný komunikačný trojuholník medzi záchranárom a obomi konzultovanými centrami.

4. Aplikácia STEMI využíva lokalizačné služby telefónu, ktoré umožňujú:
- záchranárovi výber najbližšieho špecializovaného centra (kardiocentra alebo neurolog. centra) a tiež mu aplikácia umožní vidieť či je centrum aktívne alebo nie (či je všetko potrebné vybavenie funkčné a pod.). To v podstate tiež znamená, že sa eliminujú sekundárne prevozy z dôvodu prvotného príchodu do neaktívneho centra.
- lekárovi vidieť predpokladaný čas príchodu sanitky, a tým pádom sa invazívny tím dokáže pripraviť na zákrok vopred, ešte pred príchodom pacienta. Toto je tiež významnou zmenou oproti minulosti, kedy bola diagnóza stanovená až po príchode pacienta do nemocnice, kde ale následne musel čakať na prípravu invazívneho tímu a vzácne minúty plynuli.
- výpočet predpokladaného časového intervalu od natočenia EKG po podanie liečby v nemocnici a ak je interval nad odporúčaný limit, aplikácia upozorní záchranára, aby zvážil podanie trombolytickej liečby

 

snímky obrazovky STEMI app


5. Reporting. Všetky prípady sú centrálne evidované, čo umožňuje vytváranie reportov pre našich klientov, ktoré obsahujú mnoho užitočných informácií (napr číslo a čas konzultácie, zúčastnené strany, časy ETA, rýchlosť spojenia, atď.) Naši klienti, záchranné zdravotné služby a nemocnice, majú teda potom možnosť využiť tieto informácie na ďalšie zhodnotenie a zlepšovanie svojej činnosti.


Aplikácia STEMI nie je len ďalšou „obyčajnou apkou“ na telefonovanie a posielanie fotiek. STEMI aplikácia predstavuje jednoduchý, ale efektívny nástroj na zlepšenie komunikácie medzi záchrannými zdravotnými službami a nemocnicami a tiež na skrátenie ischemického času v prípadoch cievnej mozgovej príhody a infarktu. Koniec koncov, kto hovorí, že zdravotná starostlivosť musí byť komplikovaná? :)

 

06.05.2018