Späť

STEMI online tréningový portál

Digitálna komunikačná platforma STEMI je jednoduchým, účinným a praxou overeným riešením, ktoré minimalizuje čas akútnej intervencie, štandardizuje medicínske postupy, zjednocuje komunikáciu medzi jednotlivými zložkami záchranného systému v nemocniciach a v teréne a taktiež, v prípade súčasného výskytu infekcie COVID, významným spôsobom znižuje riziko infekčnej nákazy nemocničného personálu.

Platforma STEMI je však predovšetkým určená pre zdravotníkov profesionálov, ktorí sa priamo podieľajú na záchrane pacienta v akútnych prípadov ako sú infarkt, cievna mozgová príhoda alebo trauma. Ide o posádky záchrannej zdravotnej služby v teréne na jednej strane a lekárov-špecialistov v špecializovaných medicínskych zariadeniach na strane druhej.

 

Súčasná situácia spojená s pandémiou COVID19 nás však postavila pred neľahkú výzvu – Ako vyškoliť veľké množstvo používateľov s rozličnými rolami v krátkom čase, bez osobnej účasti, a v požadovanom jazyku? Vzhľadom na to, že osobná návšteva u zákazníka nie je možná, museli sme pripraviť spôsob, ktorý by súčasnej situácii vyhovoval. A našli sme riešenie...

S podporou programu Central European Inititaive (CEI) sa nám podaril v decembri 2020 ukončiť vývoj webového tréningového portálu, ktorý umožňuje rýchle, pútavé a kvalitné zaškolenie personálu klienta jednoducho a pohodlne. Realizáciou tohto projektu sa splnil náš malý sen o automatizovanom E2E online procese výučby všetkých užívateľov, ktorí prichádzajú do styku s technológiou STEMI.

Prvotnú verziu tréningového portálu sme pripravili v 6 rôznych jazykoch – slovenčine, angličtine, španielčine, taliančine, ruštine, srbštine a v súčasnosti pracujeme na portugalčine a arabčine. Tento krátky tréningový kurz obsahuje sériu 13 videí, PDF materiály ako aj odpovede na často kladené otázky od používateľov. Tréningové materiály sú prispôsobené pre jednotlivé moduly komunikačnej platformy STEMI a typy užívateľov, teda záchranárov, lekárov špecialistov, členov pohotovostného tímu a manažérov akútnej zdravotnej starostlivosti. Teoretické školenie jedného užívateľa pomocou tohto nástroja trvá v priemere 1 hodinu.

 

Tvorba automatizovaného tréningového portálu je súčasťou našej širšej filozofie nastaviť jednotlivé operatívne procesy vo firme tak, aby boli čo najjednoduchšie, štíhle a efektívne (Lean). Snažíme sa tak reagovať na požiadavky trhu a našich zákazníkov a zároveň zabezpečiť vnútornú redukciu neužitočných a neprínosných aktivít (Waste). Ako relevantný príklad uvediem situáciu z pred pár rokov, kedy príprava celoslovenského nasadenia STEMI, vyškolenie viac ako tisíc zdravotníckych pracovníkov po celej krajine a spustenie ostrej produkčnej prevádzky trvalo približne 4 mesiace. Dnes sme pripravení tento proces replikovať v ktorejkoľvek krajine pri dobrej spolupráci s klientom asi 4 krát rýchlejšie a kvalitnejšie.

Rýchle nasadenie komunikačnej platformy STEMI prináša v danom regióne takmer okamžitý úžitok. Je ním predovšektým zlepšenie manažmentu akútnych pacientov v pred-nemocničnej a skorej nemocničnej fáze a zníženie odvrátiteľných úmrtí spôsobených v dôsledku zbytočných časových strát, nedostatočnej komunikácie a zlých rozhodnutí.

Ak Vás táto téma zaujala a chceli by ste sa dozvedieť viac, neváhajte nás kontaktovať!