Späť

Čo sme zažili v roku 2O2O?

Rok 2020 bol v STEMI plný zaujímavých udalostí. Tak ako zvyšok sveta, aj my sme sa museli popasovať s COVID19 pandémiou a čeliť novým výzvam. V nasledujúcich riadkoch sme zhrnuli všetky dôležité momenty, ktoré sa udiali za posledných 12 mesiacov.

Nové funkcionality

Jedna z našich prvých noviniek vznikla ako reakcia na aktuálnu pandemickú situáciu s cieľom chrániť nemocničný personál pred možnou nákazou COVID19. Išlo o rozšírenie modulov STEMI, STROKE a TRAUMA o integrovaný systém včasného varovania pridruženej COVID19 nákazy u akútnych pacientov, ale taktiež o dobudovanie štvrtého, samostatného modulu, ktorý prepája záchranárov s oddeleniami vyslovene určenými pre pacientov s vážnym stupňom infekcie.

Ďalšou z noviniek bol „Nemocničný PC Dashboard“ určený pre lepšiu kontrolu prípadov prichádzajúcich z terénu do konkrétnych nemocníc, ako aj „Centrálny PC Dashboard“ určený pre celoplošné monitorovacie, analytické a štatistické účely.

Pre zefektívnenie komunikácie a zjednodušenie práce vo vnútri nemocníc sme platformu STEMI rozšírili o funkcie „Multihotline“ a „Aktivácia tímu“, ktoré umožňujú virtuálne odovzdávanie služieb medzi lekármi na diaľku či efektívne zvolávanie celého intervenčného tímu k zákroku stlačením jedného gombíka. Platformu sme vylepšili aj o dynamickú signalizáciu „Smerovania sanitky do centra“, ktorá predchádza falošným alarmom a neefektívnemu využitiu zdrojov v dôsledku miskomunikácie medzi posádkami v teréne a pohotovostnými tímami v nemocnici.

V neposlednom rade, od leta 2020 je okrem verzie pre Android dostupná aj STEMI verzia pre operačný systém iOS.

 

STEMI doma a v zahraničí

Začiatkom roka bolo ukončené pilotné testovanie nového modulu komunikačnej technológie STEMI s názvom „TRAUMA“, ktoré sa uskutočnilo v spolupráci s Košickou záchrankou a Klinikou úrazovej chirurgie na UNLP Košiciach. Testovanie ukázalo potrebu a užitočnosť technológie aj v takýchto časovo-senzitívnych prípadoch, kde včasná informácia o pacientovi s vážnym zranením nesie potenciál zrýchlenia samotnej medicínskej intervencie, ale zároveň zlepšuje manažment personálnych a materiálových zdrojov na strane oddelení úrazovej chirurgie. O tejto iniciatíve priniesla správu aj televízia Markíza, ktorej reportáž si môžete pozrieť tu.

Dôležitým míľnikom bol Marec 2020, kedy sa nám podarilo odštartovať náš prvý zahraničný pilotný projekt v živom produkčnom prostredí. V spolupráci s nemocnicou San Guemes v Buenos Aires, v Argentíne a malou flotilou lokálnych záchranných posádok sme úspešne otestovali fungovanie STEMI na druhej strane Atlantického oceánu. Tento pilot sme síce museli v dôsledku pandémie predčasne ukončiť, no hneď na jeseň sme v spolupráci s miestnou zdravotnou poisťovňou, začali s prípravou druhého, ešte významnejšieho pilota. Ten beží doteraz a v roku 2021 má potenciál prerásť do silnej regionálnej spolupráce s ďalšími kľúčovými hráčmi v Argentínskom zdravotníctve.

Okrem Argentíny sme minulý rok absolvovali viacero stretnutí s potenciálnymi zákazníkmi v Brazílii, Mexiku, Costa Rice, Portugálsku, Anglicku, Egypte, Srbsku či Slovinsku. U niektorých z nich predpokladáme spustenie nových pilotov už v tomto roku.

Podpora v podobe EU projektov

Komunikačná technológia STEMI sa mohla v roku 2020 rozvíjať aj vďaka podpore niekoľkých projektových grantov, ktoré získala v silnom konkurenčnom boji ako na Slovenskej, tak aj na Európskej úrovni. Dovoľte nám spomenúť azda 2 najzaujímavejšie.

Jedným z nich bol katalyzačný program EIT Health Bridgehead Europe, ktorého cieľom bolo pomôcť perspektívnym startupom v oblasti zdravotníctva so vstupom na nové európske trhy podľa vlastného výberu. Po jednaní s približne 15 inštitúciami pôsobiacimi v 10 európskych krajinách sme sa rozhodli pre spoluprácu s Tec Labs a LabToMarket v Portugalsku a UK Innovation Agency v Anglicku. Jednotlivé aktivity bežia v plnom prúde a budú pokračovať aj v roku 2021. Tešíme sa už dokonca z prvého ovocia tohto úsilia – len pred pár dňami sme prijali oficiálnu žiadosť o spoluprácu z Liverpoolu - z jedného z kľúčových kompetenčných kardiologických centier v Anglicku.

Druhým projektom bola výzva organizácie „Central European Initiative“ (CEI) s cieľom podpory riešení s potenciálom rýchlej a efektívnej pomoci v boji so súčasnou COVID19 pandémiou. Po vypuknutí pandémie sme sa začali aktívne venovať téme ochrany nemocničného personálu pred nákazou COVID19 prostredníctvom mechanizmu včasného varovania integrovaného do STEMI Platformy. Súčasná situácia nás však postavila pred novú výzvu – „Ako vyškoliť veľké množstvo používateľov s rôznymi úrovňami prístupu v krátkom čase, bez osobnej účasti, a v požadovanom jazyku?“ Rozhodli sme sa preto zapojiť (spolu s ďalšími 7000 uchádzačmi z Európy) do spomínanej výzvy s projektom vývoja automatizovaného školiaceho online portálu. Ako jediný startup na Slovensku sme tento grant získali a o niekoľko mesiacov neskôr sme sa mohli pochváliť hotovým produktom lokalizovanom v 6 jazykoch. O celej spolupráci a samotnom portáli sa viac dozviete tu alebo v našom novom blogu.

 

Úspechy a ocenenia

Jeseň sa niesla v znamení ocenení. V októbri náš CEO, Andrej Studenčan, poskytol rozhovor vplyvnému zdravotníckemu časopisu „Healthcare Tech Outlook“, ktorý nás zaradil medzi TOP 10 poskytovateľov telemedicínskych riešení v Európe.

 

V novembri sme sa zapojili do jednej z najväčších globálnych startupových súťaží zvanej „Unicorn Cup“ organizovanej spoločnosťou Startup.Network , kde sme z európskeho kola postúpili do celosvetového finále. Veľmi sa tešíme, že spomedzi tisícov startupov sme dosiahli 5 najvyššie skóre v súťaži, presvedčili komisiu pozostávajúcu z viac ako 50 medzinárodných porotcov a stali sa najlepšie hodnoteným európskym startupom. Keďže sa táto udalosť kvôli celosvetovej pandémii uskutočnila online, záznam z celosvetového finále si môžete pozrieť aj vy.

 

Za dôležité momenty minulého roka určite považujeme aj skutočnosť, že sa náš tím rozšíril o troch nových členov, úspešne sme dokončili zdrojový redizajn aplikácie, skončili rok s pozitívnym výsledkom hospodárenia a podpísali predĺženie kontraktu s Operačným strediskom SR na rok 2021, počas ktorého sa bude môcť naša komunikačná platforma aj naďalej podieľať na záchrane životov na Slovensku.

Zhrnutie roka 2020 v číslach

+ 7 nových funkcionalít

+ 4 schválené granty

+ 3 pilotné testovania

+ 3 noví členovia tímu

+ 2 ocenenia

+ 9 796 konzultovaných prípadov medzi záchranármi v teréne a lekármi-špecialistami v nemocniciach cez komunikačnú platformu STEMI :)