Späť

Ako sa to začalo

Analýza Slovenského registra akútnych koronárnych syndrómov (SLOVAKS) ukázala, že pri manažmente pacientov s infarktom myokardu (nazývaným tiež STEMI) existujú 2 hlavné príčiny časových strát: prvým je neskoré vyhľadanie zdravotnej pomoci pacientom a druhým je skutočnosť, že pacienti nie sú veľakrát prevezení priamo do špecializovaného centra, kde im môže byť vykonaný nevyhnutný zákrok (nazývaný aj PKI), ale sú tam prevezení až sekundárnym transportom, počas ktorého sa stráca drahocenný čas. Analýza zistila, že viac ako u tretiny pacientov bol tento zákrok vykonaný po odporúčanom časovom limite a medián celkového ischemického času bol približne 230 minút, a to hlavne z dôvodu sekundárnych transportov.

Na základe týchto zistení doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., prednosta Kardiologickej kliniky v Prešove, ktorý je tiež jedným z vedúcich autorít v oblasti invazívnej kardiológie na Slovensku, premýšľal o spôsobe, ako zminimalizovať počet sekundárnych transportov a dosiahnuť, aby pacienti boli privážaní do týchto špecializovaných centier priamo a tiež ako zredukovať časové straty v tomto časovom intervale od privolania záchrannej zdravotnej služby až po vykonanie PKI. Riešením, ktoré navrhol, je komunikačná technológia STEMI - aplikácia v smartfóne určená zdravotníckym profesionálom.

O čom je STEMI

Jednoducho povedané, STEMI je smartfónová aplikácia, ktorá umožňuje EKG a hlasovú konzultáciu medzi záchranárom v teréne a lekárom v centre na diaľku. Výsledkom toho je rýchlejšie stanovenie diagnózy infarktu, zredukovanie časových strát a minimalizovanie počtu sekundárnych transportov. Dr. Studenčan pracoval na tejto myšlienke spolu so svojím synom Martinom, špecialistom na digitálny marketing, a spoločne časom založili startup-ový tím, ktorý začal vyvíjať aplikáciu STEMI. Kľúčovú úlohu v pretavení myšlienky do výslednej technológie zohral Ján Puskajler, zakladateľ PrisonLab, ktorá patrí medzi najprogresívnejšie developerské IT firmy na Slovensku.

Testovacie obdobie aplikácie prebehlo v roku 2016 na Kardiologickej klinike v Prešove a prinieslo tieto významné výsledky: podiel sekundárnych transportov klesol z priemeru 32% na 13,5% a celkový ischemický čas klesol z priemeru 230 minút na 181 minút. To znamená, že ihneď bol dosiahnutý priemer tých najlepších krajín v Európe.

startup awards

 

Víťazstvo v Startup Awards

V decembri 2016 sa STEMI zúčastnilo súťaže Startup Awards a zvíťazilo v súťažnej kategórii „Spoločnosť“. Startupy v tejto kategórii mali demonštrovať novú technológiu a biznis inováciu so silným sociálnym benefitom. (Predstavenie STEMI na súťaži môžete nájsť tu alebo si prečítať o Startup Awards 2016. Odvtedy bola komunikačná technológia STEMI rozšírená o modul STROKE, ktorý pomáha pri manažmente pacientov s akútnou mozgovou príhodou. V blízkej budúcnosti sa pripravuje aj daľšie rozšírenie vo forme modulu TRAUMA.

Pomáhame zachraňovať životy

Najväčším doterajším míľnikom pre STEMI je zavedenie používania aplikácie do všetkých sanitiek záchranných zdravotných služieb na Slovensku s prepojením na kardiocentrá a neurocentrá. Ide o súčasť iniciatívy bývalého ministra zdravotníctva Tomáša Druckera ako znižovať počet odvrátiteľných úmrtí. Od zavedenia v septembri 2017 sa do dnešného dňa uskutočnilo viac ako 3000 konzultácií medzi záchranármi a špecialistami prostredníctvom aplikácie STEMI. Po siedmych mesiacoch jej používania prebehla medzi záchranármi anketa, ktorá ukázala, že 87% z nich verí, že STEMI je prínosom pre pacientov. A to je dôvod prečo to robíme! Veríme, že poskytujeme efektívne a pritom jednoduché riešenie na problém vysokého ischemického času v prípadoch infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody. Naším cieľom je neustále sa zlepšovať, prinášať benefit pre pacientov a pomáhať zdravotníckym profesionálom zachraňovať ľudské životy.

 

17.04.2018