Komunikačná
technológia STEMI

efektívne spája záchranárske a nemocničné invazívne tímy v urgentných prípadoch typu
Konzultujte EKG na diaľku a vyhnite sa sekundárnym prevozom, urýchlite vykonanie PKI
Pozrieť video
Konzultujte súhrnnú NCMP kartičku na diaľku, urýchlite vykonanie CT zobrazenia
Pozrieť video
Zdieľajte vizuálne detaily zranení, pripravte sa na pacienta vopred
Pozrieť video

Problém

Nežiadúce časové straty

počas poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti sú celosvetovým problémom. Dôvodom môžu byť napríklad limitovaná schopnosť záchranárov stanoviť správnu diagnózu v teréne, sprostredkovanie komunikácie za účelom konzultácie prípadu treťou stranou, dočasná nedostupnosť nemocničného centra, sekundárne transporty, nepripravenosť invazívneho tímu v čase príchodu pacienta do nemocnice, a mnoho ďalších.

Komunikačné bariéry

medzi tímami záchranárov a lekárov častokrát spôsobujú, že konajú izolovane. Používanie viacerých komunikačných kanálov (napr. prepájanie cez operačné stredisko, textové správy, fax, emaily, telefonáty, rôzne mobilné aplikácie, atď.) môže takisto spôsobiť mnoho nedorozumení.

Naše riešenie

minimalizuje čas a zjednocuje komunikáciu

Moduly STEMI, STROKE a TRAUMA

odstraňujú komunikačné bariéry a umožňujú lepšiu spoluprácu tímov.

Umožnenie potvrdenia diagnózy na diaľku

minimalizuje časové straty a znižuje počet zbytočných aktivácií nemocničných tímov.

Efektívne zlúčenie

rôznych komunikačných kanálov do jednotnej komunikačnej platformy.

Bezpečné zdieľanie informácií

informácií v súlade s nariadením EÚ (GDPR).

Okamžitá hlasová a obrazová konzultácia

eliminuje nedorozumenia a znižuje podiel nechcených sekundárnych transportov, čo zefektívňuje prácu záchranných zdravotných služieb.

Monitorovanie polohy sanitky na mape

a stanovenie odhadovaného času dojazdu umožňuje nemocničným tímom pripraviť sa v pravý čas.

Otvorené API rozhranie

ponúka mnoho možností pre integráciu.

Reporting

konzultovaných prípadov, časových intervalov a iných užitočných informácií napomáha k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti.

STEMI riešenie pre záchranárov

Urobte rýchle a správne rozhodnutia a zredukujte zbytočné časové straty, zlepšite komunikáciu s nemocničnými tímami, ušetrite kilometre a náklady
Zistiť viac

STEMI riešenie pre nemocnice

Vylepšite klinické výsledky, optimalizujte využitie vašich zdrojov a znížte náklady, zjednodušte komunikáciu s posádkou záchrannej zdravotnej služby
Zistiť viac

Overené v klinickej praxi

-62,4%

Redukcia sekundárnych transportov

-24,9%

Zníženie celkového ischemického času

Prijaté záchranármi

0%
záchranárov verí, že používanie aplikácie STEMI znamená prínos pre pacienta²
0%
záchranárov si myslí, že používanie aplikácie STEMI je ľahké²
0%
záchranárov si myslí, že im aplikácia STEMI uľahčuje prácu²
Zdroje: ¹ Studenčan M., Alušik D., Plachy L., et all. Significant Benefits of New Communication Technology for Time Delay Management in STEMI Patients. PLoS ONE 13(11): e0205832. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205832. ² Anonymná anketa medzi záchranármi po 7 mesiacoch používania aplikácie STEMI, počet respondentov: 394. Slovenská republika, 9. - 19. marec 2018.

Ocenenia

Víťaz kategórie Spoločnosť 2016

Čítaj viac

IT PRODUKT roka 2018

Čítaj viac

TOP 10 Telehealth Solution
Providers in Europe 2020

Čítaj viac

Unicorn Cup 2020
Best-rated European startup

Čítaj viac

Povedali o nás

Bola to aplikácia STEMI a jednoducho to prispelo k tomu, že som ešte tu...
Dušan, pacient s infarktom
Nie sme profesionálni kardiológovia. Špecialista vie stav pacienta vyhodnotiť najlepšie. Veľmi nám to pomáha.
MUDr. Ľubica Bajerovská, Hlavný lekár, Košická záchranka
Modul STROKE predstavuje jednoznačný benefit pre pacienta pri podozrení na cievnu mozgovú príhodu. Urgentne mobilizuje všetky nevyhnutné články pri anamnestických, diagnostických aj terapeutických postupoch v prospech pacienta. Minimalizuje ischemický čas, ktorý je kľúčový pre rozsah, charakter a reverzibilnosť poškodenia mozgového tkaniva.
PhDr. Valéria Horóckyová, zdravotnícky záchranár

Skráťte čas,
predĺžte život!

Zrýchlite poskytnutie akútnej zdravotnej starostlivosti a zoptimalizujte využitie vašich zdrojov prostredníctvom našej komunikačnej technológie STEMI.

Používatelia STEMI

Inštitúcie

Záchranárske spoločnosti

Kardiocentrá

Neurologické centrá

STEMI

Konzultujte EKG na diaľku a vyhnite sa sekundárnym prevozom, urýchlite vykonanie PKI
Dohodnúť ukážku

NCMP

Konzultujte súhrnnú NCMP kartičku na diaľku, urýchlite vykonanie CT zobrazenia
Dohodnúť ukážku

TRAUMA

Zdieľajte vizuálne detaily zranení, pripravte sa na pacienta vopred
Dohodnúť ukážku

Komunikačná
technológia STEMI

efektívne spája záchranárske a nemocničné invazívne tímy v urgentných prípadoch.