NAŠE RIEŠENIA
ZÁCHRANÁRI
NEMOCNICE

TÍM

REFERENCIE

PODPORA

PROJEKTY

BLOG

KONTAKT

Skráťte čas, predĺžte život!

Zrýchlite poskytnutie akútnej zdravotnej starostlivosti a zoptimalizujte využitie vašich zdrojov prostredníctvom našej komunikačnej technológie STEMI.
Pozrieť video
snímka obrazovky z aplikácie STEMI
snímka obrazovky z aplikácie STEMI
logo startup awards society winner 2016
logo IT Gala - IT Product of the year 2018

Komunikačná technológia STEMI efektívne spája záchranárske a nemocničné invazívne tímy v urgentných prípadoch typu

STEMI

STROKE

TRAUMA

Problém

Nežiadúce časové straty počas poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti sú celosvetovým problémom. Dôvodom môžu byť napríklad limitovaná schopnosť záchranárov stanoviť správnu diagnózu v teréne, sprostredkovanie komunikácie za účelom konzultácie prípadu treťou stranou, dočasná nedostupnosť nemocničného centra, sekundárne transporty, nepripravenosť invazívneho tímu v čase príchodu pacienta do nemocnice, a mnoho ďalších.
Komunikačné bariéry medzi tímami záchranárov a lekárov častokrát spôsobujú, že konajú izolovane. Používanie viacerých komunikačných kanálov (napr. prepájanie cez operačné stredisko, textové správy, fax, emaily, telefonáty, rôzne mobilné aplikácie, atď.) môže takisto spôsobiť mnoho nedorozumení.

Naše riešenie

minimalizuje čas a zjednocuje komunikáciu

Moduly STEMI, STROKE a TRAUMA odstraňujú komunikačné bariéry a umožňujú lepšiu spoluprácu tímov.

Umožnenie potvrdenia diagnózy na diaľku minimalizuje časové straty a znižuje počet zbytočných aktivácií nemocničných tímov.

Efektívne zlúčenie rôznych komunikačných kanálov do jednotnej komunikačnej platformy.

Bezpečné zdieľanie informácií v súlade s nariadením EÚ (GDPR).

Okamžitá hlasová a obrazová konzultácia eliminuje nedorozumenia a znižuje podiel nechcených sekundárnych transportov, čo zefektívňuje prácu záchranných zdravotných služieb.

Monitorovanie polohy sanitky na mape a stanovenie odhadovaného času dojazdu umožňuje nemocničným tímom pripraviť sa v pravý čas.

Otvorené API rozhranie ponúka mnoho možností pre integráciu.

snímky obrazoviek produktov STEMI

Overené v klinickej praxi

Redukcia sekundárnych transportov o

62,4%

Zníženie celkového ischemického času o

24,9%

Prijaté záchranármi:

0%
záchranárov verí, že používanie aplikácie STEMI znamená prínos pre pacienta²
0%
záchranárov si myslí, že používanie aplikácie stemi je ľahké²
0%
záchranárov si myslí, že im aplikácia STEMI uľahčuje prácu²

Zdroje:
¹ Studenčan M., Alušik D., Plachy L., et all. Significant Benefits of New Communication Technology for Time Delay Management in STEMI Patients. PLoS ONE 13(11): e0205832. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205832.
² Anonymná anketa medzi záchranármi po 7 mesiacoch používania aplikácie STEMI, počet respondentov: 394. Slovenská republika, 9. - 19. marec 2018.

Bola to aplikácia STEMI a jednoducho to prispelo k tomu, že som ešte tu v podstate.

Dušan, pacient s infarktom

Nie sme profesionálni kardiológovia. Špecialista vie stav pacienta vyhodnotiť najlepšie. Veľmi nám to pomáha.

MUDr. Ľubica Bajerovská, Hlavný lekár, Košická záchranka

Modul STROKE predstavuje jednoznačný benefit pre pacienta pri podozrení na cievnu mozgovú príhodu. Urgentne mobilizuje všetky nevyhnutné články pri anamnestických, diagnostických aj terapeutických postupoch v prospech pacienta. Minimalizuje ischemický čas, ktorý je kľúčový pre rozsah, charakter a reverzibilnosť poškodenia mozgového tkaniva.

PhDr. Valéria Horóckyová, zdravotnícky záchranár

Máte záujem o komunikačnú technológiu STEMI?

Ste záchranárom záchrannej zdravotnej služby alebo lekárom kardiocentra, neurocentra alebo traumatologického pracoviska?

Kontaktujte nás

Používatelia STEMI

Inštitúcie

Záchranárske spoločnosti

Kardiocentrá

Neurologické centrá

Saving minutes, Adding life
©2019 STEMI Global