Pozrite si video

Ako funguje komunikačná
technológia STEMI

Problém

U pacientov s akútnym infarktom myokardu alebo mozgovou príhodou je okamžitá zdravotnícka pomoc principiálna. Nejde len o to, aby posádka ZZS prišla k pacientovi čo najskôr, ale aj o to aby bol pacient čo najskôr dopravený do špecializovaného kardiocentra alebo neurologického centra, kde sa musí okamžite podrobiť zákroku s cieľom spriechodnenia zablokovanej srdcovej, alebo mozgovej tepny.

V súčasnosti veľká časť týchto pacientov neprichádza do špecializovaných centier v medicínsky požadovanom časovom limite. Súvisí to s limitovanou schopnosťou posádok ZZS stanoviť jasnú diagnózu infarktu myokardu alebo mozgovej príhody priamo v teréne. Pacienti sú často transportovaní do lokálnej nemocnice, kde sa diagnóza potvrdí a až potom sú sekundárnym transportom dovážaní do špecializovaných centier. Tento sekundárny transport spôsobuje zbytočné časové straty, ktoré môžu byť pre pacienta osudné.

Riešenie

Komunikačná technológia STEMI umožňuje záchranárovi okamžitú hlasovú a pokiaľ ide o EKG či skóring mozgovej príhody, taktiež obrazovú konzultáciu so špecialistom, kardiológom alebo neurológom, v najbližšom špecializovanom centre. Diagnóza môže byť potvrdená na diaľku a pacient je okamžite transportovaný priamo do špecializovaného centra, kde sa podrobí potrebnému zákroku bez časových strát. Mobilná aplikácia STEMI môže zachrániť život vášho pacienta.

Komunikačná technológia STEMI

zvyšuje podiel primárnych transportov do kardiocentra

zníži podiel falošných aktivácií invazívneho tímu

šetrí kilometre a zvyšuje dostupnosť záchranárov pre ďalšie prípady

umožňuje kardiocentru monitorovať polohu a dojazd sanitky

skracuje celkový ischemický čas pacientov s infarktom myokardu

Zdroj: Anonymná anketa medzi záchranármi po 7 mesiacoch používania aplikácie STEMI, počet respondentov: 394. Slovenská republika, 9. - 19. marec 2018.

Máte záujem o komunikačnú technológiu STEMI?

Prevádzkujete záchrannú službu, kardiocentrum alebo neurologické centrum a máte záujem o používanie aplikácie STEMI?

Kontaktujte nás