Problém

Pre pacienta s infarktom myokardu je rýchly liečebný zásah principiálny. Nejde len o to aby sanitka so záchranármi prišla čo najskôr, ale aj o to, aby bol pacient čo najskôr dopravený do kardiocentra, kde sa musí podrobiť špeciálnemu invazívnemu zákroku - koronárnej angioplastike.

Každá minúta je dôležitá.

Viaceré štatistiky ukazujú, že 30 - 40% pacientov nestihne tento zákrok v medicínsky požadovanom časovom limite. Až polovica pacientov totiž neprichádza do kardiocentra priamo, ale až ako sekundárny transport. Hlavnou príčinou je neistota v EKG diagnostike infarktu záchranármi priamo v teréne a potvrdzovanie EKG diagnózy infarktu v lokálnych nemocniciach. Tieto časové straty môžu byť pre pacienta osudné.

Riešenie

Mobilná aplikácia STEMI záchranárovi umožňuje hlasovú aj obrazovú konzultáciu EKG s kardiológom priamo v Kardiocentre. Pri potvrdení diagnózy infarktu je pacient okamžite, bez časových strát, transportovaný priamo na katetrizačný sál kardiocentra.