01

Mám záujem o aplikáciu. Kde si ju môžem zakúpiť?

Aplikácia je určená iba pre profesionálnych záchranárov. Ani záchranár si ju nemôže zaobstarať individuálne. Filozofia aplikácie je v systémovom nasadení app do určitého počtu záchraniek a v spolupráci-komunikácii týchto záchraniek s regionálnym Kardiocentrom. Informujte prosím vedenie vašej záchranej služby o tejto možnosti.

02

Aké sú technické podmienky a celkové náklady na používanie aplikácie?

Pre fungovanie systému je potrebné úvodné zaškolenie a kontinuálna IT podpora zo strany dodávateľa. Tento vzťah je riešený formou licencie, ktorej hodnota je individuálna a závisí od počtu kontrahovaných sanitiek, rozsahu služieb atď. Technickou podmienkou fungovania aplikácie je smartfón s OS Android a mobilnými dátami na strane záchranky a taktiež na strane kardiológa v Kardiocentre

03

Existuje app STEMI aj vo verzii iného operačného systému ako Android?

V tejto chvíli je otestovaná a dostupná iba verzia pre OS Android. Predpokladáme, že v najbližších mesiacoch bude dostupná aj verzia pre OS Windows a iOS.

04

Ako je zabezpečená aplikácia a prenos dát?

Aplikácia STEMI pre operačný systém Android komunikuje so vzdialeným cloud-ovým serverom. Bezpečnosť aplikácie STEMI je pokrytá na všetkých úrovniach - od kryptovaného prenosu dát s certifikátom SSL, cez maximálne využitie ochrany firewall servera až po kontinuálnu správu a aktualizáciu riadiacich systémov našim vývojarskym tímom.

Aktivované centrá v SR:

Kardiocentrá (označené červenou)

Iktové trombolitické centrá (označené zelenou)

Iktové intervenčné centrá (označené modrou)